Anna Budzáková

Bakalářská práce

Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov

Financial Planning and Design of Financial Indicators
Abstract:
The main theme of my bachelor thesis „Financial planning and projection of financial indicators“ is analysis of financial indicators and production of financial plan of company Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. The first chapter is about financial planning, methods of financial planning from a theoretical point of view. The second chapter is about company’s financial analysis in …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov“ je analýza finančných ukazovateľov a tvorba finančného plánu podniku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmov finančného plánovania, metód finančného plánu a pojmov ktoré úzko súvisia s danou problematikou. Druhá kapitola je venovaná finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK