Štefan Čambora

Diplomová práce

Studium vlastností PANI vrstev

Study of Properties for PANI Layers
Anotace:
Diplomová práca obsahuje bližšie špecifikovanie základných vlastností luminoforov, konkrétne vodivého polyméru polyanilínu. Využiteľnosť tejto látky je široká v mnohých odvetviach, no bez bližšieho skúmania nie je známe chovanie tejto látky. Centrum Nanotechnológie zaistilo prípravu vzoriek na laboratórnych sklíčkach, ktoré obsahovali na jednej strane tenkú vrstvu vodivej formy polyanilínu. Na vrstve …více
Abstract:
The thesis is dealing with the specification of essential features of phosphor, to be more specific, conductive polymer polyaniline. The scale of the usage of that phenomenon is considered to be extremely wide, however, the behaviour of that substance has not been discovered yet. The Centre for Nanotechnology offers the samples preparations on glass slides which are covered by thin film of the conductive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava