Bc. Martin Čech, DiS.

Diplomová práce

Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek

Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization
Anotace:
Diplomová práce „Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek“ se věnuje detailnímu popisu Google Analytics a možnostem uplatnění této služby v procesu webové analýzy a optimalizace webových stránek. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku služby, pochopení jejího významu a využití. Navazující část se zabývá aktivací a nastavením Google Analytics včetně …více
Abstract:
The thesis „Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization“ is devoted to detailed description of Google Analytics and its application in process of web analysis and website optimization. The introduction of the thesis focuses on the service characteristics and on its importance and usage understanding. The following part deals with Google Analytics activation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta