Bc. Martin Čech, DiS.

Master's thesis

Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek

Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization
Abstract:
Diplomová práce „Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek“ se věnuje detailnímu popisu Google Analytics a možnostem uplatnění této služby v procesu webové analýzy a optimalizace webových stránek. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku služby, pochopení jejího významu a využití. Navazující část se zabývá aktivací a nastavením Google Analytics včetně …more
Abstract:
The thesis „Google Analytics and its usage for the purposes of website analysis and optimization“ is devoted to detailed description of Google Analytics and its application in process of web analysis and website optimization. The introduction of the thesis focuses on the service characteristics and on its importance and usage understanding. The following part deals with Google Analytics activation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta