Bc. Jana Černá

Diplomová práce

Nelegální pašování a prodej zvířat

Illegal Smuggling and Sale of Animals
Anotace:
V diplomové práci bude problematika nelegálního pašování a prodeje zvířat. Vzhledem k tomuto problému dochází k vyhubení značného počtu druhů. Cílem diplomové práce bude vypracován přehled nelegálního obchodu se zvířaty, používané zákony v mezinárodním měřítku, ale i v českém právu. Práce se bude okrajově zabývat právním postavením zvířete v historii. Dále bude specifikováno nelegální obchodování s …více
Abstract:
In the diploma thesis will be the issue of illegal smuggling and sale of animals. Because this problem occurs to a considerable number of species extinction. The aim of the thesis will be prepared an overview of the illegal trade in animals, used the law in an international context, but also in the Czech law. The work will be marginally address the legal status of the animal in history. It will also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace