Bc. Martina Zárubová

Bakalářská práce

Postavení žen ve školství ve vybraných státech světa

The status of women in education in selected countries of the world
Anotace:
Bakalářská práce „ Postavení žen ve školství ve vybraných státech světa“ pojednává o počátcích žen, jako učitelek, až do dnešní doby. Porovnává statistické údaje o počtech učitelek v daných letech v České republice a Slovenské republice, ve srovnání s počty mužů v procentech, zastoupení žen v jednotlivých stupních vzdělávání, zaměstnání ve školství, generová analýza. Rozhovor o postavení žen ve škole …více
Abstract:
Thesis „The status of women in education in selected countries of the world“ is about the early days women like teachers, to this day. Compares statistics about the number of female teachers in those years in the Czech republic and the Slovak republic , in comparison with the number of men in the percentage of women in various levels of education, employment in education, gender analysis. Interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta