Bc. Antonín KUČERA

Diplomová práce

Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku

Controlling of working capital in specific subject
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling pracovního kapitálu. V teoretické části je popsán pojem controlling a jeho dělení dle odborné literatury. Dále je v teoretické části popsán čistý pracovní kapitál a nástroje používané při řízení pracovního kapitálu. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost a následně je popsán informační systém zvolené společnosti. Poté následuje …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on controlling of working capital. The theoretical part explains the concept of controlling and its classification according to the literature. Furthermore, in the theoretical part of thesis, there are described the net working capital and instruments used for management of working capital. In the practical part of thesis is firstly an introduction of a selected company, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Antonín. Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management