Bc. Antonín KUČERA

Master's thesis

Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku

Controlling of working capital in specific subject
Abstract:
Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling pracovního kapitálu. V teoretické části je popsán pojem controlling a jeho dělení dle odborné literatury. Dále je v teoretické části popsán čistý pracovní kapitál a nástroje používané při řízení pracovního kapitálu. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost a následně je popsán informační systém zvolené společnosti. Poté následuje …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on controlling of working capital. The theoretical part explains the concept of controlling and its classification according to the literature. Furthermore, in the theoretical part of thesis, there are described the net working capital and instruments used for management of working capital. In the practical part of thesis is firstly an introduction of a selected company, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUČERA, Antonín. Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management