Bc. Iva Bogomilova

Bakalářská práce

Mezinárodní finanční instituce

International Finance Institutions
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na popis charakteristických rysů nejznámějších a zároveň nejvýznamnějších nadnárodních měnových institucí 21. století, které svojí politikou a aktivitami regulují chod světové ekonomiky. Nastiňuje i určité historické souvislosti a přináší informace, které poskytnou základní přehled nad systémem fungování finančních institucí, kterými jsem se zabývala.
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the description of the characteristics of the most famous and the most important multinational monetary institutions of the 21st century, its policies and activities regulate the functioning of the world economy. It also outlines certain historical context and provides information that will provide a basic overview of the system functioning financial institutions which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS