Theses 

Žaltář římského oficia v proměnách 20. století – Jakub PAVLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teologie / Teologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jakub PAVLÍK

Bakalářská práce

Žaltář římského oficia v proměnách 20. století

Psalter of the Roman Divine Office and It's Changes in the 20th Century

Anotace: Pro oficium římského ritu v průběhu 20. století postupně vznikly hned dva nové latinské překlady žaltáře, vypracované na základě hebrejského textu: prvním takovým překladem bylo tkzv. "Psalterium Pianum" (1945), připravené z rozhodnutí Pia XII. profesory Papežského biblického institutu; druhým byl překlad vyhotovený v rámci liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu, který obsahuje Liturgia horarum (1971, 1985). První část práce mapuje vznik a recepci těchto překladů, druhá na příkladu vybraných žalmů demonstruje jejich charakter a srovnává je. Končí vyhodnocením zjištěných změn a posunů významu mezi jednotlivými latinskými verzemi. Jak nové překlady žalmů změnily smysl toho, co se církev v liturgii hodin modlí?

Abstract: During the 20th century two new Latin translations of the Psalter were prepared for use in the Roman Divine Office. The "Pian Psalter" (1945) was a work of professors of the Pontifical Biblical Institute, fulfilling an order of pope Pius XII. Another translation was prepared in course of the Second Vatican Council's liturgical reform and included in Liturgia horarum (1971, 1985). The first part of the thesis, historical in it's nature, describes origin of both translations and their reception. The second part demonstrates their character on selected psalms and compares them. Finally, differences and meaning shifts are evaluated. How did both Psalter translations change meaning of the prayer of the Church?

Klíčová slova: žalmy, žaltář, liturgie hodin, liturgická reforma, Psalterium Pianum, Liturgia horarum, Nova Vulgata

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThLic. Adam Mackerle, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53565 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PAVLÍK, Jakub. Žaltář římského oficia v proměnách 20. století. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz