Bc. Šárka ZATLOUKALOVÁ

Master's thesis

Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou

Study of Structure and Properties of Nucleated Polypropylene after High Temperature Annealing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po namáhání vysokou teplotou neboli temperací. V teoretické části jsou uvedeny základní vlastnosti, struktura, výroba a použití polypropylenu. Dále byl popsán proces krystalizace, funkce a základní rozdělení nukleačních činidel pro polypropylen, vliv temperace na struk-turu a vlastnosti polymerů a popis jednotlivých …more
Abstract:
This Master Thesis deals with the study of the structure and properties of nucleic polypro-pylenes after high temperature annealing. Theoretical part mentions basic properties, structure, production and applications of polypropylene, which is followed by description of crystallization process and basic distribution of nucleating agents for polypropylene, the influence of annealing on the structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZATLOUKALOVÁ, Šárka. Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe