Radek FARA

Bakalářská práce

Emise tuhých znečišťujících látek v chovech drůbeže

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na monitorování koncentrace prachových částic uvnitř objektu nosnic masného typu. Měření proběhlo v podniku Mezinárodní testování drůbeže se sídlem v Ústrašicích. V objektu byla monitorována frakce prachových částic o velikosti PM10. Tyto částice mohou mít negativní vliv na zdravotní stav zaměstnanců a chované drůbeže. Vlastní měření bylo provedeno přístrojem DUSTTRAK …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused to monitoring concentrations of the dust particles in the object of laying hens meat-type. Measurement took place in company international poultry testing based in Ustrasice. In this object was monitored fraction of particulate matter size PM10 . These particles can have a negative impact on worker's health and on breeding poultry. Own measurement was done by DUSTTRAK …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FARA, Radek. Emise tuhých znečišťujících látek v chovech drůbeže. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c2bl2j c2bl2j/2
17. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2017
Bulanova, L.
18. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.