Zuzana VONDROVÁ

Bakalářská práce

Hermann Hesses Siddharta und das Buddha-Bild in Europa um die Jahrhundertwende

Hermann Hesse´s Siddhartha and the Buddha-picture in Europe around the turn of the century
Abstract:
The issue of this work was the relation between Hermann Hesse, India and the eastern religions. This work analyses Hesse´s Siddhartha and emphases the buddistic elements, which occurs within this book. It is demonstrated by a comparative study between the life of the historic Buddha and the main figure Siddhartha, as well as the consideration of the works composition. The objection of the work was …více
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vztah Hermanna Hesseho k Indii a východním náboženstvím. Práce analyzuje jeho dílo Siddhartha a soustředí se především na buddhistické elementy, které se zde vyskytují. To je ukázáno na srovnání života historického Buddhy s hlavním hrdinou Siddharthou, dále pak na rozboru výstavby románu a dalších příkladech. Cílem práce je zjistit, do jaké míry je Hesseho Siddhartha ovlivněn …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Dr.phil. Filip Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDROVÁ, Zuzana. Hermann Hesses Siddharta und das Buddha-Bild in Europa um die Jahrhundertwende. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura (jednooborové)