Bc. Veronika Vymyslická, DiS.

Diplomová práce

Ošetřování centrálního žilního katétru

Central venous catheter care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ošetřování centrálních žilních katétrů na odděleních intenzivní péče v Nemocnici Břeclav. Cílem práce bylo porovnat postpy ošetřování centrálního žilního katétru a vypracování standardního ošetřovatelského postupu pro péči o centrální žilní katétr. Teoretická část obsahuje pět kapitol, ve kterých jsou popsány typy katétrů, indikace a kontraindikace k zavedení …více
Abstract:
This thesis deals with issues of centrla venous catheter care in intensive care unit in Hospital Břeclav. The aim was to compare the procedures of central venous catheter care and the development of standard nursing procedure for the care of a central venous catheter. The theoretical part contains five chapters, which describe the types of catheter, indications and contraindications for the placement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Soňa Šestáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta