Mgr. Eva Dudová

Bakalářská práce

Příprava afinitních kolon pro specifickou izolaci proteinů zapojených do virulence patogenů

Preparation of affinity columns for isolation of proteins involved in virulence of pathogens
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na přípravu afinitních kolon pro izolaci glykoproteinů. Na afinitních interakcích je založena řada metod, které jsou využívány v širokém spektru oblastí jako je výzkum, lékařství, hygiena a další. Díky afinitním interakcím jsme schopni separovat, izolovat a specificky detekovat řadu biomolekul. Afinitní interakce vedou k tvorbě stabilních, ale reverzibilních komplexů. Ty jsme …více
Abstract:
This work is focused on affinity interactions, mainly to involve them in preparation of affinity columns for isolation of glycoproteins. The affinity interactions are fundamentals of many methods, which are employed in numerous fields like research, medicine, hygiene, etc. Utilising affinity interactions we could separate, isolate and specifically detect biomolecules. Affinity interactions lead to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta