Štěpán Smejkal

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě.

Corporate social responsibility and sustainable development in chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v současné době výrazně diskutovaným tématem společenské odpovědnosti firem a udržitelným rozvojem. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části pojednávám celkem ve třech kapitolách o významu pojmů CSR a UR včetně jejich historie, vývoje, současného významu a přínosů. Praktická část této bakalářské práce zkoumá společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with corporate social responsibility and sustainable development, which are both much discussed topics nowadays. Thesis is divided into two parts. In the theoretical part I deal with the meaning of concepts of corporate social responsibility and sustainable development including the history, evolution, actual meaning and benefits. Practical part of the bachelor thesis researches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Alena Plášková
  • Oponent: Josef Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70097