Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová

Bakalářská práce

Pán prstenů, fanouškovská videa a narativita

The Lord of the Rings, Fan Videos and Narrativity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fandomem jako aktivním publikem, které je typické svými alternativními způsoby interpretace a práce s mediálními texty. To je umožněno rozšířením nových médií a jejich vlastnostmi, které umožňuji participaci amatérů na kulturní produkci. Práce fandom nejprve popisuje jako specifickou subkulturu, která se svým nakládáním s texty vymezuje vůči dominantní kultuře. To provádí …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with a fandom as an active audience. It is characterized by its alternative modes of interpretation and treatment of media texts. These modes are enabled by the spread of new media. New media characteristics enable participation of amateurs in the cultural production. Firstly, the thesis describes the fandom as a specific subculture which uses its treatments of media texts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií