Michaela ŠOMOVÁ

Bakalářská práce

Výživa pacienta v septickém stavu po operaci tlustého střeva v intenzivní péči

Nutrision for patient with sepsis after colon surgery in intensive care.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výživou v intenzivní péči. Teoretická část je zaměřená na typy a druhy umělé výživy, způsob aplikace umělé výživy, indikace a kontraindikace podávané umělou výživou. Dále jsou zde uvedeny možné přístupové cesty parenterální výživy a způsoby aplikace enterální výživy, sipping. Část je věnovaná ošetřovatelské péči o pacienta v septickém stavu a po operaci tlustého střeva …více
Abstract:
This bachelor thesis looks into nutrition in an intensive care. The theoretical part focuses on the types and kinds of artificial nutrition, administration of artificial nutrition, indications and contraindications of the administration of artificial nutrition. Furthermore, it also focuses on possible routes of parenteral nutrition and administration methods of enteral nutrition, sipping. There is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šafránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOMOVÁ, Michaela. Výživa pacienta v septickém stavu po operaci tlustého střeva v intenzivní péči. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/