Ing. Jana Topinková

Bachelor's thesis

Komparace programů levicových parlamentních stran v období 2000 - 2013 se zaměřením na sociální politiku

Comparison of programs leftist parliamentary parties in the period 2000 – 2013 with a focus on social policy
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na sociální politiku v programech levicových parlamentních stran v České republice. Pracuji s programy ČSSD a KSČM. Cílem práce je komparace programů těchto stran v jednotlivých volebních kvartálech, od roku 2000 až do současnosti. Zaměřuji se právě na sociální politiku, která je pro levicové strany klíčová. Hypotézou, kterou se snažím potvrdit je, že obě dvě strany …more
Abstract:
This bachelor work is focused on social policy in programs leftist parliamentary parties in Czech republic. I work with programs of ČSSD and KSČM. The aim is a comparison of these parties, in particular electoral terms, since 2000 to the present. I focus just on social policy, which is key for the leftist parties. The hypotheses, that I try to verify, is that both parties are very close in this section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní