Bc. Ivana Kozáková

Bakalářská práce

Antiapoptotické funkce mutantních proteinů p53

Antiapoptotic function of mutant p53
Anotace:
Mutace v genu TP53 nevede pouze ke ztrátě schopností proteinu fungovat jako nádorový supresor, ale mutantní protein získává řadu vlastností napomáhající tvorbu nádorů. Tedy mutantní proteiny nejsou inertní, ale ovlivňují významně transkriptom a fenotyp nádorových buněk. Kromě podpory proliferace, diferenciačního bloku, či angiogeneze a ivazibility mezi onkogenní vlastnosti patří také léková rezistence …více
Abstract:
Mutations in the TP53 gene does not lead only to the loss of the ability of protein function as a tumor suppressor, but mutant protein receives a number of properties conducive to tumor formation. Thus, the mutant proteins are not inert, but significantly affect the transcriptome and phenotype of tumor cells. In addition to promoting proliferation, differentiation block or between angiogenesis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika