Martina Homoláková

Bachelor's thesis

Ideál ženské krásy a jeho souvislosti s vnímáním body image v prostředí sociální sítě Instagram

The ideal of female beauty and its connection with the perception of body image in the environment of the social network Instagram
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá platformou Instagram ve spojitosti s ženským ideálem krásy. Práce je založená na empirickém výzkumu - analyzuje dotazníková data odpovídající na hypotézy týkající se toho, zda obsah, který respondenti sledují, souvisí s jejich vnímáním ideální představy o ženském těle po fyzické stránce. Zaměřuje se také na možné souvislosti mezi individuálními charakteristikami jedince …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the Instagram platform in conjunction with women's ideal beauty. The work is based on empirical research - it analyzes questionnaire data corresponding to the hypothesis concerning whether the content that respondents watch is related to their perception of effective representation of the female body in terms of physical appearance. It also focuses on possible connections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michaela Lebedíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií