Jiří Kroupa

Bakalářská práce

Integrace podnikových procesů ve společnosti forteq Czech s.r.o. prostřednictvím ERP systému Enterprise IQ

Enterprise processes integration in forteq Czech company by ERP system enterprise IQ
Abstract:
Tato bakalářské práce se zabývá implementací a využitím ERP systému Enterprise IQ ve středně velké výrobní společnosti forteq Czech s.r.o. Práce v úvodu přibližuje ERP systémy všeobecně, včetně jejich historického vývoje a rozboru českého trhu s těmito systémy. Dále čtenářům představuje zvlášť systém Enterprise IQ a jeho jednotlivé moduly, s detailním popisem práce v modulu pro řízení výroby. V další …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milena Macháčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava