Bc. Marie Nováková

Master's thesis

Regionální politika a regionální rozvoj

Regional Policy and Regional Development
Anotácia:
Diplomová práce na téma Regionální politika a regionální rozvoj poskytuje pohled na vznik a vývoj regionální politiky od samotného počátku až po současné období. Zabývá se cílem regionální politiky v jednotlivých obdobích a etapách vývoje. Práce dále zmiňuje další druhy spolupráce probíhající na území ČR a dalších členských států. Práce dále pojednává o Iniciativách společenství a komunitárních programech …viac
Abstract:
This paper Regional Policy and Regional Development provides and show us the emergence and development of regional policies from the very beginning to the current period. Paper describe objectives of regional policy in various periods and stages of development. The work also mentions other types of cooperation in the ČR and in the other EU States. The paper also focuses on EU Initiatives and Community …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní