Bc. Jan Dundel

Bakalářská práce

Výživa předškolních dětí

Nutrition of preschool children
Anotace:
Cílem bakalářské práce je podání základních informací o výživě předškolních dětí a diskuse nad možností náhrady běžné smíšenéstravy alternativními výživovými směry.
Abstract:
The aim of this thesis is submission of essential information about nutrition of preschool children and discussions about the possibility of change normal mixed diets nutrition to alternative dietary guidelines.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Smolka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií