Bc. Jan Dundel

Bachelor's thesis

Výživa předškolních dětí

Nutrition of preschool children
Abstract:
Cílem bakalářské práce je podání základních informací o výživě předškolních dětí a diskuse nad možností náhrady běžné smíšenéstravy alternativními výživovými směry.
Abstract:
The aim of this thesis is submission of essential information about nutrition of preschool children and discussions about the possibility of change normal mixed diets nutrition to alternative dietary guidelines.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Smolka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií