Mgr. Petra Jadamusová

Diplomová práce

Principy evropského rodinného práva

Principles of European Family Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá Principy evropského rodinného práva, které byly zpracovány Komisí pro evropské rodinné právo, a jejich vlivem na současné české rodinné právo de lege lata. V současné době existují tři sady Principů (modelových pravidel), jejichž cílem je harmonizace rodinného práva v oblastech rozvodu a výživného mezi rozvedenými manžely, rodičovské odpovědnosti a majetkových vztahů …více
Abstract:
This thesis deals with The Principles of European Family Law which are drafted by the Commission on European Family Law, and their impact on current Czech family law de lege lata. In the present time, there exist three sets of the Principles (model rules) aiming the harmonization of family law in the fields of divorce and maintenance between former spouses, parental responsibilities and property relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta