Ing. Hana Císařová

Disertační práce

Modelování dopravní obsluhy vybraného území s použitím city lostistiky

MODELLING OF TRANSPORT SERVICES IN THE SELECTED AREA USING CITY LOGISTICS
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou řešení svozně-rozvozního problému s obsluhou vrcholů definovaných na městské dopravní síti. Práce vychází ze zahraničních přístupů pro řešení obsluhy v citlivých městských zónách. Zaměřena je na zásobování prostřednictvím městského distribučního centra, dále jsou stanoveny omezující podmínky pro obsluhu a v rámci řešení je využito Clarke-Wrightovy metody pro …více
Abstract:
The thesis is focused on solving of the Vehicle Routing Problem, which is defined in the urban transport network. The work is based on international approaches to address service in urban zones. It focuses on urban supplies through the distribution centre, there are also restrictive conditions set for operator and for solution is used Clarke-Wright method. The results are compared with outcomes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Císařová, Hana. Modelování dopravní obsluhy vybraného území s použitím city lostistiky. Pardubice, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doktorský studijní program / obor:
Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management