Theses 

Ekonomické a environmentální aspekty zavádění nového systému obchodování s emisními povolenkami v Číně – Markéta Goreľová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta Goreľová

Bakalářská práce

Ekonomické a environmentální aspekty zavádění nového systému obchodování s emisními povolenkami v Číně

Economic and environmental aspects of introducing a new emission trading system in China

Anotace: Již několik desítek let lze v Číně pozorovat mimořádný ekonomický růst. Tento rostoucí vliv Číny však také v mezinárodním společenství vzbuzuje obavy. Svět se nyní na Čínu obrací s žádostí, aby změnila svou energetickou politiku a začala se chovat zodpovědně v otázce životního prostředí. Práce se zabývá analýzou systému obchodování s emisními povolenkami v Číně a pokouší se zhodnotit možné dopady jeho zavedení na čínskou ekonomiku a životní prostředí. Účast Číny v globální snaze o snížení množství skleníkových plynů v atmosféře je bezesporu zásadní. K tomu je však zapotřebí, aby Čína postupně upouštěla od využívání fosilních paliv, jako primárních zdrojů energie. Fosilní zdroje energie jsou však pro Čínu velkým zdrojem příjmů a přechod k ekologicky šetrnějším zdrojům energie bude pro Čínu znamenat s tím i spojené neblahé ekonomické dopady.

Abstract: For several decades we can observe an extraordinary economic growth in China. But this growing influence of China raises concern in the international community. The world is now turning to China with a request to change its energy policy and began to behave responsible in relation to environmental protection. This paper concerns with the analysis of the system of emission trading in China and attempts to assess the possible impacts of its implementation on Chinese economy and its environment. Without question the participation of China in the global effort to reduce amount of greenhouse gases in the atmosphere is essential. It is necessary for China to gradually abandon the usage of fossil fuels as the primary source of energy. However fossil energy sources are China's major source of income and therefore transition to eco-friendly energy sources will mean adverse economic consequences for China.

Klíčová slova: ekonomické dopady, životní prostředí, Čína, skleníkové plyny, Evropský systém emisního obchodování, emisní povolenky

Keywords: economic impacts, environment, China, greenhouse gases, European emission trading system, emission allowances

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Jiří Louda
  • Oponent: Jan Macháč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58578


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz