Kateřina PLAUBOVÁ

Bakalářská práce

Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu

Laboratory Experiment in Sociology: Replication of Asch's Experiment
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je replikace Aschova experimentu o konformitě. V teoretické části práce se věnuji vymezení pojmu konformita, použití laboratorního experimentu v sociálních vědách a rovněž představuji Aschův původní experiment a jeho kritiku. Inovace této práce spočívá v odlišné metodě sběru dat, a sice pomocí tabletu a elektronického dotazníku. Věnuji se především vlivu věku a pohlaví na …více
Abstract:
Aim of this thesis is replication of Asch's experiment about conformity. In theoretical part of thesis I focus on definition of term conformity, usage of laboratory experiment in social sciences and also introducing original Asch's experiment ans his critics. Innovation of this thesis is in different method of data collection, which is made via tablet and electronic questionnaire. My focus is especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAUBOVÁ, Kateřina. Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma