Kateřina PLAUBOVÁ

Bachelor's thesis

Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu

Laboratory Experiment in Sociology: Replication of Asch's Experiment
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je replikace Aschova experimentu o konformitě. V teoretické části práce se věnuji vymezení pojmu konformita, použití laboratorního experimentu v sociálních vědách a rovněž představuji Aschův původní experiment a jeho kritiku. Inovace této práce spočívá v odlišné metodě sběru dat, a sice pomocí tabletu a elektronického dotazníku. Věnuji se především vlivu věku a pohlaví na …more
Abstract:
Aim of this thesis is replication of Asch's experiment about conformity. In theoretical part of thesis I focus on definition of term conformity, usage of laboratory experiment in social sciences and also introducing original Asch's experiment ans his critics. Innovation of this thesis is in different method of data collection, which is made via tablet and electronic questionnaire. My focus is especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLAUBOVÁ, Kateřina. Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic