Bc. Jana Janoušková

Diplomová práce

Místní Agenda 21 jako nástroj řízení ve veřejné správě

Local Agenda 21 as an instrument of public management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou místní Agendy 21 v obecném přehledu a analýzou místní Agendy 21 v městské části Prahy 12 a městské části Prahy 13. V první části práce je uveden nezbytný teoretický rámec, týkající se modernizace veřejné správy, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Druhá část práce je praktická, zaměřuje se na proces implementace a realizace místní Agendy 21 v městských …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the local Agenda 21 in a general overview and analysis of the local Agenda 21 in the districts of Prague 12 and Prague 13. The first part of the thesis presents the necessary theoretical framework concerning modernization of public administration, sustainable development and the local Agenda 21. The second part of the thesis is practical, focusing on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jacqueline Vochozková
  • Oponent: Ing. Radka Michlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní