Bc. Martin HULEJA

Bakalářská práce

Marketingová komunikace festivalu Summer of Love

Marketing Communication of Summer of Love Festival
Anotace:
Práce se zabývá festivaly elektronické taneční hudby, jejich propagací, dotýká se jejich historie a mapuje průměrného návštěvníka festivalu taneční hudby. Zkoumá nejvhodnější nástroje marketingové komunikace, konkrétně se zabývá festivalem Summer of Love.
Abstract:
The thesis focuses on electronic dance music festivals, their promotion, it tells about their history, describes odrinary visitor of dance music festival. Thesis tries to choos the most accordable tool of marketing communication, especially is focused on festival Summer of Love.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2009
Identifikátor: 10506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Bačuvčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULEJA, Martin. Marketingová komunikace festivalu Summer of Love. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 08. 2019

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace