Theses 

Strategie hledání zaměstnání u absolventů vysokých škol – Michala ZAPRIANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michala ZAPRIANOVÁ

Diplomová práce

Strategie hledání zaměstnání u absolventů vysokých škol

The strategy of finding work for graduates

Anotace: Ve své diplomové práci na téma Strategie hledání zaměstnání se zabývám tématikou spojenou s hledáním zaměstnání po ukončení terciálního vzdělání. K naplnění stanoveného cíle bylo třeba vytvořit teoretická východiska, která se zaměřují na problematiku pomocí vysvětlení pojmů zaměstnání, významu práce pro člověka, cílové skupiny, ale také možné nezaměstnanosti. Nezaměstnanost nastává tehdy, kdy nejsme úspěšní v hledání zaměstnání. Kapitola je součástí mé diplomové práce hlavně proto, aby předcházela Politice zaměstnanosti neboli jejímu řešení. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zhodnotit a porovnat jakou strategii v hledání zaměstnání jednotlivý studenti volí. V případě, že to bude možné nalézt vhodná řešení, jak nezaměstnanosti absolventů předejít.

Abstract: My dissertation is focuses on topic Strategy of finding a work by graduated of tertiary education. To achieveone'sgoalit was neccesary to create a theory which is focuses on issues employment, the inportance of working, target group, but also uneployment. Uneployment set the time when we are not able to find a job. This chapter is important in my dissertation because its very important to another chapter Emloyment solution. The aim of my work was to identified, evaluated and compared which strategy in finding a work students chooses. In case it will be possible to find a suitable solution to show preventation againts to problem of the unemployment.

Klíčová slova: Zaměstnání, význam práce pro člověka, vzdělání, absolvent, rizikové skupiny nezaměstnanosti, nezaměstnanost, důsledky nezaměstnanosti, příčiny nezaměstnanosti, trh práce, politika zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, Úřad práce, projekty ESF.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=189772 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ZAPRIANOVÁ, Michala. Strategie hledání zaměstnání u absolventů vysokých škol. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz