Aneta Gruntová

Bakalářská práce

Projekce pánve a kyčelních kloubů

Projection of pelvis and hip joints
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá projekcemi pánve a kyčelních kloubů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno ionizující záření, rentgenové zobrazovací metody, ochrana před zdroji ionizujícího záření, účinky ionizujícího záření, anatomie pánve a kyčelních kloubů a především projekce pánve a kyčelních kloubů. Praktická část zahrnuje informace o úrazech pánve …více
Abstract:
Abstract: Bachelor thesis deals with projections of pelvis and hip joints. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part is described ionizing radiation, X-ray imaging methods, protection from sources of ionizing radiation, effects of ionizing radiation, anatomy of the pelvis and hip joints, and especially projection of the pelvis and hip joints. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Vítek
  • Oponent: MUDr. Tomáš Rohan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta