Bc. Soňa Černá

Bakalářská práce

Příspěvek k problematice interiérových návrhů Adolfa Loose na příkladu Brummelova domu

A contribution to the issue of interior designs by Adolf Loose on the example of Brummel's house
Anotace:
Názory architekta Adolfa Loose, přesahující z oboru architektury do celé kultury, vyvolávají již několik generací vášnivé diskuze nejen mezi historiky umění, teoretiky architektury, ale také mezi širokou veřejností. Tato bakalářská práce představuje Adolfa Loose nejen jako architekta, ale rovněž jako autora mnoha názorů, ve své době ojedinělých, zabývajících se myšlenkami moderní estetiky. Práce je …více
Abstract:
The views of Adolf Loos outreached architecture and provoked many debates in culture. Even among historians, architecture theorist, but also among whole society. This bachelor thesis presents Adolf Loos as an architect and author of many views about the modern aesthetics which were unique in its time. This work is mainly focused on the problematics of Adolf Loose´s creative process and will acquaint …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma