Šárka Večerníková

Bakalářská práce

Návrh a realizace webových stránek pro letní dětský tábor

Design and realization of the website for a children's summer camp
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření pilotní verze webových stránek pro letní dětský tábor s responsivním webdesignem. Bakalářská práce obsahuje návrh, realizaci a implementaci webové stránky tvořené v redakčním systému WordPress. Součástí práce je analýza současného stavu, dotazníkové šetření požadavků organizátorů na webové stránky a jejich zpracování. Vedlejším cílem je shrnutí základních principů …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to create a pilot version of a website for a children's summer camp with a responsive web design. The bachelor's thesis contains design, realization and implementation of the website created in content management system WordPress. The work includes an analysis of the current state and a questionnaire survey of the organizers' requests for websites and their processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83459

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma