Bc. Michaela Šišková

Diplomová práce

Vliv organizační kultury na motivaci členů neziskové organizace

The influence of the Organisational Culture on the Motivation of the members of Non-profit Organisation
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je odpovědět na základní výzkumnou otázku, zda ovlivňuje organizační kultura motivaci členů neziskové organizace. Tato práce je zaměřena na porozumění pojmu motivace a organizační kultura v kontextu neziskového sektoru. Tyto poznatky jsou aplikovány při zkoumání konkrétní neziskové studentské organizace v rámci dotazníkového šetření mezi současnými a bývalými …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to find an answer if there is the influence of the organisational culture participating on the motivation of members of the non-for-profit student organisation. This thesis is basically focused on understanding of the theoretical concepts as it’s motivation and organisational culture together with non-profit sector and motivation to work in this field. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií