Bc. Monika Brázdová

Bakalářská práce

Specifika v edukaci žáka s Aspergerovým syndromem v inkluzivním vzdělávání

Specification of the Education of a Pupil with Asperger's Syndrome in Inclusive Education
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat specifika v edukaci žáka s Aspergerovým syndromem na běžné základní škole pomocí kvalitativního výzkumu. Je rozdělena do tří kapitol. První teoretická kapitola obsahuje tři podkapitoly, a to etiologii a charakteristiku Aspergerova syndromu, triádu postižení se zaměřením na Aspergerův syndrom a komplexní diagnostiku. Druhá kapitola teoretické části se věnuje …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to analyze the specifics of education of a pupil with Asperger‘s syndrome in a mainstream basic school through qualitative research. The thesis is divided into three chapters. The first chapter of the theoretical part consists of three subsections, namely Etiology and Characteristics of Asperger‘s syndrome, a Triad of impairments with a focus on Asperger‘s syndrome and Comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta