BcA. Kateřina Šikolová

Diplomová práce

Problematika restaurování objektů z papírmašé. Restaurování loutek ze dvou inscenací ze sbírek Muzea loutkařských kultur v Chrudimi.

The issue of restoration of objects from papiermaché. Restoration of puppets from two productions from collection of Museum of puppets in Chrudim.
Anotace:
Diplomová práce ve své teoretické části shrnuje historii, výrobu a použití papírmašé, a to na základě dostupné literatury. Dále jsou zde uvedeny příklady restaurátorských zásahů na různých dílech, jejichž realizace je popisována v zahraničních článcích. V praktické části se práce věnuje průzkumu a restaurování loutek vyrobených z papírmašé v kombinaci s dalšími materiály. Loutky byly vybrány ze dvou …více
Abstract:
In the theoretical part of this master thesis there is summarized the main literature about history, technology and use of papier-maché. Also there are described some restoration treatments on different objects. The practical part is composed of technological research and restoration treatment on papier-maché puppets composed also from furher materials. The objects were chosen from two productions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. BcA. Radomír Slovik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šikolová, Kateřina. Problematika restaurování objektů z papírmašé. Restaurování loutek ze dvou inscenací ze sbírek Muzea loutkařských kultur v Chrudimi.. Litomyšl, 2016. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách