Bc. Filip Živný

Bakalářská práce

Soubor fejetonů určených pro Literární noviny

Set of Feuilletons Addressed to Literární noviny
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření souboru fejetonů, které budou splňovat požadavky pro publikování v Literárních novinách. Autor nejprve stručně popisuje fejeton, jeho definice, historii, dělení a metody jeho tvorby. Další kapitola ve zkratce pojednává o historii Literárních novin, jejich současné podobě a roli fejetonu v nich. Následující kapitoly se věnují pravidlům pro tvorbu fejetonu do Literárních …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to provide a set of feuilletons fulfilling requirements for their publication in the “Literární noviny”. The author briefly describes a feuilleton, its definitions, history, classification and methods of its creation. Another chapter briefly deals with the history of the Literární noviny, their current form and a role of feuilletons in them. The following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika