Ing. Jakub Jirsa

Bachelor's thesis

Hasičský záchranný sbor v ČR

Fire rescue company in Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce „Hasičský záchranný sbor v ČR“ obsahuje historii od počátku hasičského záchranného sboru na našem území až po současnost, jeho působnost, úkoly a poslání. Pozornost je věnována také integrovanému záchrannému systému, do kterého Hasičský záchranný sbor v ČR spadá. Dále je práce zaměřena na statistiky jednotek požární ochrany za určitá období.
Abstract:
Bachelor thesis „Fire Rescue Service in the Czech Republic“ describes the history of Fire Rescue Service in our country from the beginning to this day, as well as its scope of activity, tasks and mission. Attention is also paid to the Integrated Rescue System which in the Czech Republic includes the Fire Rescue Service. The thesis focuses on the statistics of „Activities of Fire Units“ in certain peroids …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: JUDr. Eva Kadlecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní