Alena SCHREINEROVÁ

Bakalářská práce

Angličtina jako mezinárodní jazyk. Angličtina jako zdroj výpůjček pro ostatní jazyky.

English as an internetaional language. English as a source of lexical borrowing.
Abstract:
This work focuses on the development of English language and its gradual significance around the world. It also deals with the dominance of English in various spheres of life and with influence that it has on other languages, with the special focus on Czech. Furthermore it also provides the theory of enrichment of the Czech lexicon by foreign and especially English borrowings with the focus on their …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na vývoj Anglického jazyka a jeho rostoucí význam po celém světě. Dále se zabývá převahou Angličtiny v různých sférách lidského života a vlivem, který má na ostatní jazyky, se zvláštním důrazem na češtinu. Kromě toho také poskytuje teorii obohacování české slovní zásoby cizími, převážně anglickými výpůjčkami se zaměřením na jejich zvyšující se výskyt během posledních 25 let a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHREINEROVÁ, Alena. Angličtina jako mezinárodní jazyk. Angličtina jako zdroj výpůjček pro ostatní jazyky.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání