Bc. Rostislav Lochman

Bakalářská práce

Politika životního prostředí města Mostu a její dopady na mostecký region

Environmental Policy in Most nad its Regional Impacts
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je oblast životního prostředí statutárního města Mostu a konkrétně pak práce mosteckého magistrátu ve vybraných sférách mosteckého životního prostředí. Na začátku práce je nejdříve blíže představen pojem městské životní prostředí. V následujících třech kapitolách je postupně přiblížena práce mosteckého magistrátu ve třech zásadních oblastech svého životního prostředí. Poslední …více
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis is the environmental area of statutory town Most. Specifically the work of Most’s town hall in selected areas of environment. The term city environment is more closely introduced in the beginning of the chapter. In next three chapters, thesis gradually “introduces” the work of the Most’s town hall in three crucial areas of its environment. Last two chapters are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta