Bc. Rostislav Lochman

Bachelor's thesis

Politika životního prostředí města Mostu a její dopady na mostecký region

Environmental Policy in Most nad its Regional Impacts
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je oblast životního prostředí statutárního města Mostu a konkrétně pak práce mosteckého magistrátu ve vybraných sférách mosteckého životního prostředí. Na začátku práce je nejdříve blíže představen pojem městské životní prostředí. V následujících třech kapitolách je postupně přiblížena práce mosteckého magistrátu ve třech zásadních oblastech svého životního prostředí. Poslední …more
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis is the environmental area of statutory town Most. Specifically the work of Most’s town hall in selected areas of environment. The term city environment is more closely introduced in the beginning of the chapter. In next three chapters, thesis gradually “introduces” the work of the Most’s town hall in three crucial areas of its environment. Last two chapters are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta