Bc. Jana SEDLÁČKOVÁ

Master's thesis

Odpady z lázeňské péče se zaměřením na provoz Státní léčebné lázně Janské lázně s.p.

Waste from the spa treatment, focusing on management of State Health curative spa Jánské Lázně, s.p.
Anotácia:
Diplomová práce: "Odpady z lázeňské péče se zaměřením na provoz Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p." se zabývá problematikou nakládání s odpady ze zdravotnické a lázeňské péče. Literární rešerše je zaměřena na legislativu odpadového hospodářství a specifikaci základních pojmů. Dále je popsána zdravotnická a lázeňská péče a odpady, které tam vznikají, a to od jejich vzniku, třídění, evidenci, přepravu …viac
Abstract:
The diploma thesis called: The Waste of spa care with a focus on the operating of State Medical Spa Janské Lázně, s.p." deals with the management of waste from medical and spa care. The theoretical part - literature research is focused on waste management legislation and specification of basic concepts. It also describes the medical and spa care and management, which arise there, from their formation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Václav Dušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Jana. Odpady z lázeňské péče se zaměřením na provoz Státní léčebné lázně Janské lázně s.p.. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí