Andrea MALÁ

Diplomová práce

Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem

The summary pre-trial proceeding and the simplified proceeding before the court
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před soudem s cílem podat komplexní charakteristiku právní úpravy těchto institutů v trestním právu procesním. Diplomová práce je členěna do sedmi hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny do menších podkapitol. Po úvodních slovech v první kapitole se v následující kapitole věnuji stručné charakteristice …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with the issue of summary pre-trial proceeding and simplified proceeding before the court in order to give a complex characteristic of these institutes in Czech criminal procedural law. The diploma thesis is divided into seven main chapters, which are subdivided into smaller sections. After the introdution in the first chapter, the following chapter is focused on the terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013
Zveřejnit od: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁ, Andrea. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses c42zdd c42zdd/2
10. 12. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.