Bc. Kristýna Kotasová

Bakalářská práce

Analýza motivace osobních asistentů pro práci s lidmi s mentálním postižením

Analysis of motivation of personal assistants for working with people with mental impairment
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou motivace osobních asistentů pro práci s lidmi s mentálním postižením. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy práce, kterými je mentální postižení a charakteristika osob s mentálním postižením, dále sociální služby, které mohou tyto osoby využívat s detailním zaměřením na službu osobní asistence. Závěr teoretické části je věnován pojmu motivace. Výzkum byl realizován …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of motivation of personal assistants for working with people with mental impairment. In a theoretical part there are defined key concepts, which are mental impairment and characteristic of people with mental impairment, as well as social services, which this people can use, and with detailed focus on personal assistance. Ending of the theoretical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Viktorin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta