Bc. Radka Rajská

Master's thesis

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operational Program Education for Competitiveness
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se věnuje vzdělávání v České republice jako klíčového faktoru ovlivňujícího konkurenceschopnost firem i celé ekonomiky země. Zabývá se současnou situací na trhu práce, strukturou zaměstnanosti a nezaměstnanosti a jejími činiteli, včetně demografického vývoje. Popisuje systém vzdělávání, jeho skladbu, kvalitu a způsob financování, a shrnuje jeho silné a slabé stránky a možné …viac
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to education in the Czech Republic as a key factor affecting the competitiveness of companies and the economy of the country. The introduction describes the current situation on the labor market, the structure of employment and unemployment and its agents, including demographics. Next section provides an overview of the education system, its structure, quality and funding …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS