Mgr. Ing. Iva Hegerová

Diplomová práce

Využití metod projektového managementu při řízení podniku

The use of project management methods (case study)
Anotace:
Cílem této práce je s využitím vybraných metod projektového řízení analyzovat průběh vybraného projektu a posoudit jeho efektivnost. Případová studie se zabývá projektem výstavby nového energetického bloku v jedné české elektrárně, hodnocením jeho plánu a následné realizace. S využitím metod projektového managementu bylo zjištěno, že společnost v době plánování nedostatečně naplánovala délku trvání …více
Abstract:
This master's thesis focuses on the analysis of the development of the chosen project, using chosen methods of project management, and on evaluation of its effectiveness. The case study deals with the project for the construction of new energetic part in the Czech power plant, the assessment of its plan and the following implementation. Using methods of project management, it was discovered that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management