Bc. Kateřina Medková

Diplomová práce

Vliv materiálu na vlastnosti nanovlákenných membrán určených pro čištění odpadní vody

Effect of the material on the properties of nanofibrous membranes intended for wastewater treatment
Anotace:
V dnešní době pokračujícího globálního oteplování a s tím souvisejícím ubýváním pitné vody na naší planetě, začínají metody filtrace vody čím dál tím více vzrůstat na důležitosti. Tato práce se konkrétně zaměřuje na výrobu a zdokonalení nanovlákenných filtračních membrán schopných odfiltrovat různé druhy bakterií (Esterichia coli, Koliformní bakterie, Clostridium perfringens) z aktivního kalu, který …více
Abstract:
In today's ongoing global warming and the associated drinking water shortage on our planet, water filtration methods are beginning to grow more and more important. This thesis is concretely focused on production and improving of nanofibrous filtration membranes capable of filtering different types of bacteria (Esterichia coli, Coliform bacteria, Clostridium perfringens) from activated sludge, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Medková, Kateřina. Vliv materiálu na vlastnosti nanovlákenných membrán určených pro čištění odpadní vody. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály

Práce na příbuzné téma